EN KZ RU
550 jul Qazaq handigi Qazaq tu

Қазақ хандығы


Пайдаланған әдебиеті

  1. Алаш-Орда: Сб. док. // Сост. Н. Мартыненко. Алма-Ата, 1992.
  2. Асфендияров С.Ж. Қазақстан тарихы (ежелгі дәуірден 6epi), Алматы, 1993.
  3. Абдиров М.Ж. История казачества Казахстана. Алматы, 1994.
  4. Ауанасова А.М. Национальная интеллигенция Туркестана в первой четверти XX века. Алматы, 2001.
  5. Қойгелдиев М.К,. жэне т.б. Қазақстан тарихы» курсының үлгілік бағдарламасы. Алматы, 1998.
  6. Шәкәрім Құдайбердіұлы «түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі» Алматы, 1990.
  7. Қасымбаев Ж. К. Қазақстан тарихы. Жалпы білім беретін мектептін 9-сыныбына арналған оқулық. Алматы, 1997.
  8. Сегизбаев О.А. Казахская философия XV - начала XX века. Алматы: «Ғылым», 1996.
Xabarlama jazu