Бағалар тізімі

Теру :
Қызметтер Бағалар Түсініктеме
Басып шығарылған парақтан теру 200 теңгеден 1000 басылған таңба, бос орын қосқанда
Қолмен жазылған парақ 250 теңгеден 1000 басылған таңба, бос орын қосқанда
Ағылшын тілінде теру 250 теңгеден 1000 басылған таңба, бос орын қосқанда
Орыс тілінде теру 250 теңгеден 1000 басылған таңба, бос орын қосқанда
Сілтемелер 25 теңгеден 1 ескерту үшін
Диаграммалар, график және кесте құру :
Қызметтер Бағалар Түсініктеме
Excel теру 70 теңгеден Кестенің күрделігіне және баған санына байланысты
Формула орнатылады 90 теңгеден Формула күрделігіне байланысты
Диаграммалар, график құру 500 теңгеден графиктердің немесе схемалардың күрделігіне байланысты
Аудио немесе бейне жазбаларды транскрипциялау :
Қызметтер Бағалар Түсініктеме
Аудио немесе бейне жазбаларды транскрипциялау 280 теңгеден Дыбыстық жазба сапасына байланысты (1 минуттан 60 минутқа дейн)
Толтыру сайттары:
Қызметтер Бағалар Түсініктеме
Интернет дүкен толтыру 250 теңгеден 1 беттік элемент үшін
Мазмұнды толтыру 250 теңгеден 1 бет үшін
Мақала авторлық құқығы 6000 теңгеден Мақаланың тақырыбы мен күрделігіне байланысты
Қателер мен қателерді түзету 30 күн ішінде түзету тегін